Лаборатории

В структурата на отдела по качество на ADVAN транспортни ленти са вкючени три отделни лаборатории, оборудвани с прецизна техника и висококвалифицирани специалисти.


Лаборатория по входящ контрол на суровините и материалите (Check-in lab)

Тук провеждаме тестове на всички партиди доставени суровини и материали и следим дали отговарят на определените норми за качество. Преди въвеждане в производството за всяка партида се издава сертификат за одобрение от „входящата“ лаборатория.


Лаборатория за полуфабрикати (Lab for semi-finished products)

Нашите специалисти следят качеството по време на нашия производствен процес на ленти ADVAN. Всяка партида каучукова смес се контролира от лабораторията, за да могат лентите ADVAN да осигурят максимално високо ниво на издържливост по време на работа.

 

Централна изпитвателна лаборатория

Това е главната лаборатория за провеждане на тестове с готовите продукти. Тук се тестват физико-механичните свойства на лентите ADVAN, физико-механичните свойства на армираните материали, топлинно и озоно стареене, както и реологични и динамични изпитания.