General Purpose Conveyor Belts

Това са транспортни ленти за средни и леки условия на експлоатация. Транспортира се средно и слабо абразивен материал като: баластра, пясък (едрозърнест), суперфосфат (на бучки или прахообразен), кости, каменни въглища (от открити рудници), пепел, негасена вар и цимент (земен), глина, гасена вар, дървени въглища, зърно, зеленчуци, плодове, брашно, сухи прахообразни вещества (инертни), дървени стърготини и целулоза (суха), селскостопански продукти и пакетирани жранителни продукти.