ADVAN® Chevron

Ние създадохме ребрести ленти ADVAN® с цел да обезпечим пренос на насипни и пакетирани материали и стоки при наклон на транспорнтата система до 35°. Широката гама от ребрестиленти ни позволява да Ви предложим решения за различни приложения като освен за общо предложение този клас ленти могат да бъдат киселинно, масло, топлоустойчиви.

Най-често Advan Chevron ребрести транспортни ленти се използват за: пясък, едрозърнест пясък, дребен чакъл, минерали,  скрап материали /метални стружки/, въглища и желязо, производствени отпадъци и др. Подходящи са за транспортиране и на пакетирани материали. 

Антистатичност  в съответствие със стандарт  EN ISO 284:2007.

Лентите се доставят на рула с дължина 100 и 150 линейни метра, навити на дървени кросна с различен диаметър, захванати с метални ленти. Произвеждат се като некантирани.

Дебелината на гумените покрития, общата дебелина на лентата и дължината могат да се определят по споразумение между потребителя и производителя. Ширината на транспортната лента – също.

При производството на ребрестите ленти „ребрата“ и  транспортната лента се вулканизират едновременно. Това позволява перфектно фиксиране и стабилност на всяко отделно „ребро“. 

Ние произвеждаме и ребрести транспорни ленти във вариант ADVAN®Protect.