ADVAN® Special

В нашият център за Изследване и Развитие разработваме иноватиени решения за пренос на насипти и пакетирани товари.  При постоянно повишаващите се глобални изисквания за екологичност, производителност и рентабилност ние създаваме  нови продукти, които да отговарят на тези изисквания и да предложат добавена стойност за клиентите ни.