Heat-Resistant Conveyor Belts

Транспортирането на горещи продукти, както и работата в помещение с висока температура може лесно да повреди една транспортна лента. Лентите комплектоват транспортни съоръжения за пренасяне на горещ материал (до 2000С) в насипно състояние, агломерат, сгурия и др. За да предотвратим евентуални щети, ние разработижме три вида транспортни ленти, съответстващи на различни температури.

Трите вида транспортни ленти отговарят на изискванията на  БДС ISO 4195:2002:

 

Advan T1 – *Устойчива при температури на изпитване до 1300С;

Advan T2 – *Устойчива при температури на изпитване до 1500С;

Advan T3 – *Устойчива при температури на изпитване до 2000С.

 

* в зависимост от температурата на транспортирания материал, от температурата на околната среда ( при производствения процес), от размера на частиците и продължителността на контакта между лентата и продукта, с който се работи.

Антистатичност  в съответствие със стандарт БДС EN ISO 284:2007.

 

Това са специален тип транспортни ленти и при избор винаги трябва да се отчитат всички условия на експлоатация. Транспортните ленти за горещи материали се изработват при използване на температуроустойчив каучук и каркасни материали. 

 

Топлоустойчивите транспортни ленти се препоръчват за употреба в топлоелектрически централи, инсталации за изгаряне, циментови и коксови заводи, стомано-леярни заводи, леярни, цехове за обработка на метали, химическа индустрия.