ADVAN®-MTL

Това са транспортни ленти за изключително тежки условия на експлоатация. Те изискват използването на каркасни материали с висока динамична ефективност. Advan MTL са транспортни ленти, предназначени за окомплектоване на транспортьори в минодобивната и каменовъглената промишленост, където са необходими: висока якост на лентата, голямо ударно съпротивление и адхезия, малко или почти никакво удължение и склонност към голямо коритообразуване.

 

Използваните суровини и материали за гумените покрития дават възможност за производство на транспортни ленти с изключително добри физико-механични показатели, ниска изтриваемост и добра адхезия с металокордната тъкан.

Металокордната тъкан е изградена  от паралелно разположени помесинговани въжета с различна структура.

 

Според предназначението си, произвежданите транспортни  ленти са с изключителна износоустойчивост, температуроустойчивост  или  с висока устойчивост срещу  възпламеняване. Подходящи са при пренос на големи късове земна маса, въглища, поташ, фосфати и др.

 

Антистатичност  в съответствие със стандарт БДС EN ISO 284:2007.