Oil-Resistant Conveyor Belts

Установено е, че маслата и мазнините имат разрушителен ефект върху гуменото покритие на транспортната лента, но въпреки това мазни продукти се транспортират ежедневно. Различните масла и мазнини имат различна агресивност. Разработени са два типа транспортни ленти, които служат за пренасяне на материали в различни агресивни среди – масла, мазнини, горива и др. и са с гумени покрития с различна степен на устойчивост.