Fire-Resistant Conveyor Belts

В дългогодишния си опит ние разработихме решения за пренос на насипни материали при високи изисквания на пожаробезопастност. Транспортните ленти ADVAN отговарят на стриктните правила за пламъко и огнено устойчивост и са подходящи за пренасяне на материали в подземни и надземни условия на експлоатация, където съществува опасност от пожар. Антистатичността на лентите гарантира безпроблемна експлоатация във взривоопасна среда. 

 

Транспортните ленти биват четири вида в зависимост от тяхните параметри и условията на работа. 

Трудногоримите транспортни ленти се препоръчват за употреба в топлоелектрически централи, инсталации за изгаряне на отпадъци, съхранение/транспортиране на въглища, пристанищни съоръжения, стоманолеярни заводи, леярни, силози, затворени контейнери, запалими продукти, затворени пространства, есползивна  атмосфера, в близост до източници на топлина, тунели, при изграждане на тунели.