Качество

Продължителният процес на влагане на иновации в продуктовата гама на ленти ADVAN ни позволява да създадем продукти с висока стойност и конкурентноспособност.

Високото ниво на оборудването, съчетано с многото на брой нива за контрол на качеството, опитният персонал, ни дават сигурност, че сме предоставили на клиентите си продукти, на които могат да разчитат независимо от условията на работа.

Нашите специалисти по качество пряко участват в контрола на процеса по експлоатация на лентите ADVAN. Чрез „обратна връзка“ ние създаваме нови
продукти и оптимизираме традиционните. Клиентите в САЩ, Европа, Южна Америка имат коренно различни предпочитания, когато става въпрос за характеристика на транспортна лента. Дългогодишният опит на нашите специалисти позволява разработката на продукти специфични за различните ни пазари.