Екип по качество

Инж. Валя Джокова е мениджър на отдела по качеството и има повече от двадесет години опит в контрола на производството на каучукови транспортни ленти. Тя работи в тясно сътрудничество с екип от инженери-специалисти по каучукови изделия, минали редица курсове и обучения в съвременни институции, R&D центрове и специализирани независими лаборатории. Висшият мениджмънт провежда постоянна политика за назначаване на млади кадри- инженери, специалисти по каучука, с цел разработване на иновативни продукти, въвеждане на нови материали, увеличаване употребата на „зелени“ суровини и материали в състава на транспортни ленти ADVAN.